V případě, že konvenční řešení nejsou dostatečná.
Technologie kompetence MF-Svařování

Odporové svařování je způsob svařování elektricky vodivých materiálů na základě Joulova tepla, které vzniká průchodem elektrického proudu v místě spoje.

Obě spojované části se zahřívají až do okamžiku dosažení teploty pro svařování a jsou v místě dotyku působením síly svařeny v důsledku ztuhnutí taveniny, a to difuzí nebo i ve formě pevné fáze.

Na základě konceptů a taktovacího času pro vás vypracujeme řešení, které můžeme kombinovat robotické pracoviště stejně tak platformu speciálních portálových svařovacích lisů.

Nabízíme svařovací systémy na klíč, včetně svařovacích zdrojů, odsávání, manipulace a dopravy dílů, komplexních svařovacích přípravků.

Nechte se přesvědčit našimi koncepty.